PKWiU 74.90.15.0 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa - PKD 2007 / 2015


PKWiU i stawki VAT w 2015 roku PKWiU M

PKWiU 74.90.15.0 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
Stawka VAT 23%

Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!