PKWiU 58.11.19.0 Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje - PKD 2007 / 2015


PKWiU i stawki VAT w 2015 roku PKWiU J

PKWiU 58.11.19.0 Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje

Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje
Stawka VAT 0% [1], 5% – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek,wydawnictwa w alfabecie Braille’a; pozostałe produkty z tej grupy 23%
Stawkę 0% stosujemy do:
* 30 kwietnia 2011 r. dla:
  a) dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
  b) importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, pod warunkiem że zostały przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.;
lub zostały ujęte przez dokonującego ich dostawy w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.
* 28 lutego 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych, pod warunkiem rozpoczęcia dystrybucji nakładu numeru przed
* 1 stycznia 2011 r.
Podstawa prawna: poz. 32 zał. nr 10 do ustawy,art. 146a pkt 1 ustawy,§ 36 i 38 rozporządzenia


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!