PKWiU 35106.0 Usługi fryzjerskie damskie - PKD 2007 / 2015


PKWiU i stawki VAT w 2015 roku PKWiU S

PKWiU 35106.0 Usługi fryzjerskie damskie

Usługi fryzjerskie damskie
Stawka VAT 8%

Podstawa prawna: poz. 11 zał. nr 1 do rozporządzenia


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!