PKWiU 23.99.19 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 2007 / 2015


PKWiU C PKWiU i stawki VAT w 2015 roku

PKWiU 23.99.19 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Stawka VAT 23%

Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!