PKWiU 10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowychz ziaren zbożowych - PKD 2007 / 2015


PKWiU C PKWiU i stawki VAT w 2015 roku

PKWiU 10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowychz ziaren zbożowych

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowychz ziaren zbożowych
Stawka VAT 5%

Podstawa prawna: poz. 22 zał. nr 10 do ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!