PKWiU 10.51.22.0 Mleko pełne w proszku - PKD 2007 / 2015


PKWiU C PKWiU i stawki VAT w 2015 roku

PKWiU 10.51.22.0 Mleko pełne w proszku

Mleko pełne w proszku
Stawka VAT 5%

Podstawa prawna: poz. 21 zał. nr 10 do ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!