PKWiU 10.31.11.0 Ziemniaki zamrożone - PKD 2007 / 2015


PKWiU C PKWiU i stawki VAT w 2015 roku

PKWiU 10.31.11.0 Ziemniaki zamrożone

Ziemniaki zamrożone
Stawka VAT 5%

Podstawa prawna: poz. 19 zał. nr 10 do ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!