PKWiU 01.11.31.0 Jęczmień - PKD 2007 / 2015


PKWiU A PKWiU i stawki VAT w 2015 roku

PKWiU 01.11.31.0 Jęczmień

Jęczmień
Stawka VAT 5%

Podstawa prawna: poz. 1 zał. nr 10 do ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!