PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja S

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sekcja ta obejmuje:
– działalność organizacji członkowskich,
– naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
– działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta obejmuje:
– działalność astrologiczną i spirytystyczną,
– działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych,
– działalność agencji hostess,
– działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury,
– wyłapywanie bezpańskich zwierząt,
– działalność organizacji badających genealogię,
– działalność salonów tatuażu i piercingu,
– usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.,
– dorabianie kluczy,
– działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 7500Z,
– eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 9200Z,
– eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 9601Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!