PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja N

PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

Podklasa ta obejmuje:
– działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włączając
ich instalację i konserwację,
– instalację, naprawę, przebudowę oraz regulację mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem.

Jednostki prowadzące niniejszą działalność mogą prowadzić również sprzedaż ww. urządzeń tj. elektronicznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców.

Podklasa ta nie obejmuje:
– instalacji systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe bez późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanej w 4321Z,
– sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach elektrycznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich monitoringu, instalacji i konserwacji), sklasyfikowanej w 4759Z,
– doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 7490Z,
– działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 8424Z,
– dorabiania kluczy, sklasyfikowanego w 9609Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!