PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja H

PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Sekcja ta obejmuje:
– działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
– działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
– wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
– działalność pocztową i kurierską.
Sekcja ta nie obejmuje:
– wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 331,
– budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,
– konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 4520Z,
– wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 771 i 773.

Podklasa ta obejmuje:
– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,
– usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:
– transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 4920Z, 4941Z, 5020Z, 5040Z, 5121Z lub 5122Z,
– działalności kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 5310Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!