PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja H

PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

Sekcja ta obejmuje:
– działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
– działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
– wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
– działalność pocztową i kurierską.
Sekcja ta nie obejmuje:
– wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 331,
– budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,
– konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 4520Z,
– wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 771 i 773.

Podklasa ta obejmuje:
– organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,
– przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,
– wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
– działalność agentów celnych,
– działalność agentów spedycji towarowej,
– działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310Z i 5320Z,
– działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 5229A,
– działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 5229B,
– działalności związanej z ubezpieczeniem samochodowym, floty morskiej, lotnictwa i przewozów, sklasyfikowanej w 6512Z,
– kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 7490Z
– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 7911A,
– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 7912Z,
– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 7990B.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!