PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja A

PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:
– eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
– uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
– chowem i hodowlą zwierząt,
– pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
– pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Podklasa ta obejmuje:
– działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
– przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
– pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
– przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
– przesadzania ryżu, przerywania buraków,
– zbiorów,
– zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
– utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
– eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
– wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 0163Z,
– odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 4312Z,
– działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 7111Z,
– działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 7490Z,
– zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 8130Z,
– organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 8230Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!