PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 2007 / 2014


PKD 2007-2014 Sekcja H

PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
- działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
- wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
- działalność pocztową i kurierską.
Sekcja ta nie obejmuje:
- wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 331,
- budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 4520Z,
- wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 771 i 773.

Podklasa ta obejmuje:
- organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,
- przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,
- wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
- działalność agentów celnych,
- działalność agentów spedycji towarowej,
- działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310Z i 5320Z,
- działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 5229A,
- działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 5229B,
- działalności związanej z ubezpieczeniem samochodowym, floty morskiej, lotnictwa i przewozów, sklasyfikowanej w 6512Z,
- kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 7490Z
- działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 7911A,
- działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 7912Z,
- działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 7990B.Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!Sprawdź jak prosta jest samodzielna księgowość przez internet!